dimarts, 20 d’abril de 2010

Ban de Batlia sobre foc a l'estiu

ÈPOCA DE PERILL D’INCENDIS FORESTALSAtès el Decret 125/2007, de 5 d’octubre, de la Conselleria de Medi Ambient, pel qual es dicten normes sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc d’incendi forestal, publicat al BOIB núm. 153 d’11 d’octubre de 2007, l’època de perill d’incendis forestals és el període comprès entre l’1 de maig i el 15 d’octubre, ambdós inclosos.

Per tot l’anterior,

DISPOSA:

Durant el període citat, la prohibició o limitació dels focs a les següents zones del Municipi de Sóller:

• ZONA FORESTAL: Prohibit fer foc.

• ZONA RÚSTICA, I HORTS I TARONGERS: Autoritzable, prèvia sol•licitud a la Direcció General de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat (971176800).

• ZONA URBANA: Autoritzat, previ avís a la Policia Local de Sóller (971638441).

- Donar a Policia les dades personals i la localització exacte del lloc on es farà el foc.
- La crema es farà entre les 6 i les 10h, sempre en absència de vent.
- La vigilància del foc haurà de ser continua, abans de retirar-se s’ha d’estar segur que està completament apagat.
- En cas de propagació del foc, se li exigirà al peticionari total responsabilitat dels danys i perjudicis que ocasioni.
- L’autorització de la crema deixarà de tenir validesa en el moment en que pugui ocasionar perjudicis a terceres persones.

Sóller, 19 d’abril de 2010El Batle,

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada